EUROPA WORDT VEROVERD, HET IS NIET MEER TE VERMIJDEN.

Stervende naties worden gedefinieerd als landen met een geboortecijfer van 1.5, of lager. Bij die standaard zijn 30 Europese landen aan het uitsterven of, zoals Frankrijk, zien hun bevolking getransformeerd worden door groeiende ethnische religieuze minderheden.

Europa is aan het krimpen, net als de populatie van Islamitische, Afrikaanse en Aziatische landen aan het groeien is. In 2020 zullen er wereldwijd 1 miljard mensen een 'vechtleeftijd' (15-29) hebben. Maar 65 miljoen van hen zijn Europeanen. Tegelijkertijd zal de moslimwereld 300 miljoen van deze mannen tellen. Vaak mannen wiens toekomstperspectief in eigen land vrij gelimiteerd is..

Niets kan Europa nog redden. De 80 miljoen inwoners van Duitsland hebben ieder jaar 750.000 opgeleide immigranten nodig, tot 2050, om het dalende geboortecijfer, dat in 1975 begon in te zetten, te keren. Zelfs al zou zo'n onwaarschijnlijk aantal geschoolde immigranten te vinden zijn (nu komen er ongeveer 10.000 binnen), dan nog zou de gemiddelde leeftijd van 42 naar 52 springen, onderwijl worden autochtone Duitsers vreemden en minderheid in hun eigen land.

Dit is niet de eerste keer dat Europa zich op de rand van uitsterven weet. In de jaren 1400, werd de bevolking van Europa geteisterd door de Plaag en druk van Moslim legers, met als gevolg een daling van 70 miljoen naar 40 miljoen. In 1484 reageerde Paus Innocent de 8ste op de crisis door de doodstraf op te leggen aan iedereen die een geboren danwel ongeboren kind doodt. Dit gold ook voor diegene die meewerken aan het hinderen van een zwangerschap.
Vroedvrouwen, die veel ervaring hadden in het voorkomen van zwangerschappen en aborteren, werden veroordeeld en gedood.

Het resultaat was een directe stijging van het geboortecijfer dat gelijkstaat aan het huidige geboortecijfer in Gaza of Nigerië. Tegen 1510, was het aantal mannelijke geboortes in Engeland, verdubbeld. Vanaf 1500 tot ongeveer 1914, produceerden West Europese vrouwen gemiddeld 6 kinderen, 2 maal zoveel als in de Middeleeuwen.

De Europese economie kon het niet bijbenen. Omdat een vader's land overging op de oudste zoon, moesten de jongere broertjes voor zichzelf zorgen. En ze vonden al gauw iets geschikts.
In de 16e eeuw noemde men in Spanje haar jonge 'veroveraars' "Secundones," tweede zonen, zij die niets erven. Beginnend met de tweede reis van Columbus (1493), begon het overschot aan Europese mannen (zo'n 10% van de op 'vechtleeftijd' zijnde mannen,wereldwijd) de wereld te veroveren. Ondanks al hun oorlogen over de hele wereld waarbij er zo'n 80 miljoen stierven, steeg hun aantal tienvoudig naar 400 miljoen. The populatie bom is in Europa uitgevonden. De volgende twee eeuwen zouden de Europeanen ongeveer 90% van de wereld controleren.

Wie zou er heerser worden in Europa? In het begin van de negentiende eeuw, Frankrijk had al 800 jaar het meeste aantal inwoners, deed Napoleon een laatste poging.
Frankrijk had 5% van de wereldwijd op 'vechtleeftijd' zijnde mannen ter beschikking. Er was een verbond tussen Groot Britannië (10 miljoen) en de Pruisen (10 miljoen) voor nodig om de 27 miljoen Fransen te verslaan. Na 1861, passeerde Duitsland het inwonersaantal van Frankrijk, en kort daarop dreef het zijn buurland over de Rijn.
Aan het begin van de 20ste eeuw was het wereldaandeel van Europese mannen op 'vechtleeftijd' rond de 35%, waarvan 10% behoorde tot het rijk van Berlijn en Wenen.
In 1914 probeerden deze twee nijlpaarden om hun populatie voordeel te gebruiken in een poging wereldmacht te verkrijgen. Maar hun poging om Eurazie te veroveren, mislukte doordat er een nieuwe speler in het spel was. De Verenigde Staten hadden namelijk ongeveer hetzelfde aantal 'vechtbare' mannen en industriele potentie.

Japan, Italië en Duitsland zijn de laatste grote machten die geprobeerd hebben --tevergeefs-- om terrein van andere grootmachten te veroveren. Na 1945 heeft Europa iedere oorlog verloren die het vocht. Van Indochina tot Algerije, tot Timor. Eufemismen als "emancipatie van de kolonies" verbergen de ware reden achter deze reeks van nederlagen. Als Europa was blijven doorgaan met vermenigvuldigen zoals in haar imperialistische tijdperk, dan zou de wereld nu nog steeds beven voor haar legers.
Over 100 jaar zullen Moslimlanden het tienvoudige gegroeid zijn dan het Europa uit 1500-1900.
In de afgelopen eeuw is de Moslimpopulatie gestegen van 140 miljoen naar 1.4 miljard!


Als Europa alleen maar het verviervoudigen van de bevolking van de Verenigde Staten (van 75 miljoen naar 300 miljoen tussen 1900 en 2006) zou hebben geëvenaard, dan zouden de 1.6 miljard inwoners die van China (1.3 miljard) en India (1.1 miljard) de baas zijn.
Helaas, Europa's aandeel in de werelwijde 'vechtmannen' is vandaag de dag 9%, daar waar het nog 27% in 1914 was. Die 9% is zelfs lager dan het was in 1500.

Met andere woorden: De nieuwe 'kleren' (pacifisme en zachte aanpak), van de Keizer (Europa) laten de naakte waarheid zien.....


[Dit is een vertaling van een stuk van Mr. Heinsohn, professor sociologie aan de Universiteit van Bremen en oprichter/voorzitter van het Raphael-Lemkin-Institut.]
http://hnn.us/roundup/entries/22559.html

 

"Wil je echt wat betekenen voor Europa, gaat dan heen en vermenigvuldig je. Zo vaak je maar kunt!"

TOM SCHALKEN EN BERTUS HENDRIKS LIEGEN ZICH TE BARSTEN

Met steeds groter wordend ongeloof heb ik vandaag weer naar het proces Wilders gekeken. De leugens en het bedrog zijn zo onbeschaamd overduidelijk aanwezig, dat het een belediging is voor hen die dat allemaal moeten aanschouwen met het besef dat dit soort figuren de belangrijke beslissingen voor ons nemen. Figuren als Tom Schalken en Bertus Hendriks zijn de echte criminelen in onze maatschappij.

Zo overduidelijk als de beide heren de leugens afwisselen door spontaan geheugenverlies, is een belediging voor de intelligentie van eenieder die deze poppenkast heeft moeten aanschouwen. Wat is het geval?

In De Pers verscheen op 21 oktober 2010 een artikel waarin Tom Schalken het volgende verklaart: "‘Het etentje waarbij ik betrokken was, was een bijeenkomst van het Vertigo-gezelschap, een club van vrienden uit verschillende disciplines die al twintig jaar bijeenkomt en maatschappelijke thema’s bespreekt. De gastheer nodigt soms mystery guests uit. Dat bleek in dit geval Hans Jansen te zijn.’ 

Toen Bram Moszkowicz afgelopen woensdag 13 april aan Tom Schalken vroeg wanneer hij wist dat Hans Jansen zou komen, antwoorde hij dat dat besproken was tijdens een eerdere bijeenkomst van de Vertigo club. Moszkowicz vroeg hem vervolgens ook nog wat zijn professionele antenne op dat moment zei. Wel, een beetje bedenkingen had Tom wel, maar niet genoeg om ervan af te zien.

 Ergo....Schalken heeft gelogen tegen De Pers of hij heeft gelogen in de rechtzaal. Jammer dat Moszkowicz met Schalken niet hetzelfde gedaan heeft als met Hendriks vandaag. Gemiste kans.

Bertus Hendriks heeft ook zitten liegen, gelet op zijn antwoord in datzelfde artikel in De Pers.

"Volgens de gastheer die Jansen inviteerde, freelance Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks, wist Schalken echter dat Jansen zou komen. Dat die getuige-deskundige was in het proces, ‘leek ons wel wat voor de eetclub’, aldus Hendriks."

Het was de hele Vertigo club dus duidelijk tijdens het etentje dat Hans Jansen getuige-deskundige zou zijn 3 dagen later in het proces Wilders. Vandaag zei Hendrix in antwoord op vragen van Moszkowicz dat ze niet wisten dat Jansen getuige-deskundige was ten tijde van het etentje.

Dat was dan ook de reden dat Bram aan Hendriks vroeg of hij juist geciteerd was in dat artikel in De Pers. Hendriks bevestigde dat, waarop Bram dacht 'Kip, ik heb je!'

Daarbij gelooft helemaal geen mens die deze klucht heeft moeten aanschouwen, dat beide heren echt zo weinig herinnering hebben aan de diverse gebeurtenissen als ze hebben doen lijken in de rechtzaal. Zeggen dat je je iets niet herinnert terwijl je dat wel doet is al meineed op zich!

Als de heren echt zo'n slecht geheugen hebben dat ze zich een jaar na dato niet meer herinneren wat ze besproken hebben tijdens die Vertigo zuipfestijnen debatavonden, dan vraag ik me werkelijk af wat het nut is van die avonden. Of het moet het zuipen eten zijn waarvoor de heren om de zoveel tijd bij elkaar komen. Dat zou dan ook gelijk dat collectieve geheugenverlies verklaren. Ware het niet dat Hendriks met klem ontkend heeft vandaag dat er iemand aangeschoten, laat staan dronken, was.

De feiten:

Er is een groep mensen en organisaties die een aanklacht doen tegen Wilders op grond van artikel 137. Het OM kijkt naar die klacht en constateert dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn. Dan gaan vervolgens de klagers naar het Hof van Amsterdam en doen daar beroep op artikel 12

Vervolgens moeten daar 3 rechters over oordelen. Één van hen is Tom Schalken, en het geval wil dat diezelfde Tom Schalken ook de ontwerper van artikel 12 is! Dan stuurt vandaag Yoeri Albrecht een tweet de wereld in dat hij, vlak na de beschikking van het Hof van Amsterdam dat Wilders vervolgd diende te worden, sprak met de ex- van een van de andere twee raadsheren en zij verklaarde dat deze rechter een bloedhekel aan Wilders had.

"Als je al het mogelijke hebt uitgesloten, dan is datgeen overblijft de waarheid, hoe onwaarschijnlijk deze ook moge lijken."

(Sherlock Holmes)